Anders Mostad

Cand.psychol. spesialist klinisk voksenpsykologi og klinisk psykologisk habilitering

E-post:post@psykologsenter.no
Att: Anders Mostad 
Hovedfokus:Individualterapi, rusproblematikk, psykologisk smertebehandling, livskriser og selvutvikling.
Erfaring: Psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for voksne, samt rusproblematikk. Skolepsykologi, herunder atferdsvansker, lærevansker, synsvansker og hørselsproblematikk. Sakkyndig i rettssystemet.