Hjelp ved livskriser og ulykker

Ved tap og sorg kan det oppleves godt å snakke med en profesjonell samtalepartner som har kunnskap om sorgprosesser. Kriser kan skape en følelse av kaos og maktesløshet. Med hjelp til å sortere og bearbeide, legges et bedre grunnlag for å gå videre.