Ingunn Harsvik Ødegaard

Cand. psychol.

Telefon:
E-post: post@psykologsenter.no, att Ingunn Harsvik Ødegaard
Hovedfokus:Individualterapi basert på kognitiv og metakognitiv tilnærming.
Erfaring:Poliklinikk for voksen. Team for angst og OCD-behandling. Barne og familietjenesten