Hva skal til for å gå til psykolog

For å få time innenfor det offentlige tilbudet, må du ha en del problemer og/eller plager. Du må få henvisning fra lege, og blir satt på venteliste for time i poliklinikk eller hos en psykologspesialist med refusjonsavtale.

Du trenger ingen bestemt grunn for å kontakte Trondheim Psykologsenter. Du må heller ikke ha henvisning fra lege, og kan regne med å få time relativt raskt. Du kan bestille en førstetime, og etter den bestemme deg for om dette er noe du vil gå videre med.

Ellers er det flere like gode grunner:
Du kan gå til psykolog fordi:
-du tror det kan være nyttig for deg
-du synes du trenger det
-du trenger å rydde litt opp i ting
-du har ett eller flere problemer som du tror en psykolog kan hjelpe deg med
-du opplever at du sliter i hverdagen din
-du ønsker å lære mer om et selv
-du ønsker å føle deg tryggere på deg selv
-du trenger at noen kan lytte til hva du har å si
-du lurer på hvorfor du oppfører deg som du gjør
-du trenger råd i forhold til en livssituasjon
-du er nysgjerrig på deg selv
-og 100 andre grunner som ikke er tatt med her….