Hva skjer når du kommer til timen?

Første time kaller vi vurderings- eller kartleggingstime. Psykologen vil stille spørsmål og kanskje be deg fylle ut skjema for å danne seg et så godt bilde av problemstillingen din som mulig. På bakgrunn av dette vil det kunne sies noe om den videre behandlingen. Som pasient / klient vil du kunne kjenne på om du opplever psykologen som en du har kjemi med og som du har tillit til. Dersom du har lyst å gå videre og også psykologen tror at videre behandling kan være til hjelp for deg, avtaler dere neste time, og behandlingen starter.