Ingunn Stedje

Cand.psychol.Spesialist I klinisk psykologi. Fordypning i psykodynamisk terapi

E-post:post@psykologsenter.no
Att:Ingunn Stedje 

Hovedfokus:Individualterapi, parterapi og egenutvikling
Erfaring:Erfaring fra poliklinisk behandling av voksne, barn og ungdom. Psykiatrisk døgnavdeling. for voksne, barn og ungdom.