Kristine Overrein

Cand.psychol. Spesialist I klinisk voksenpsykologi. Fordypning I karakteranalyse

E-post: post@psykologsenter.no
Att: Kristine Overrein
Hovedfokus:Individualterapi, personlighets-og relasjonsproblematikk, spiseforstyrrelser.
Erfaring:Erfaring fra psykiatrisk poliklinikk for voksen og ungdom og voksenpsykiatrisk døgnavdeling. Regionalt Kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Familieenheten.