Parterapi/familieterapi

Her er det par eller familiemedlemmer som sammen med psykolog har fokus på å løse relasjonelle problemstillinger. Vanlige problemområder er kommunikasjon, sex og samliv, manglende kjærlighet hos en av partene, mine og dine barn, uenighet om arbeidsfordeling eller økonomi med mer.

Noen ganger har vi alle timene felles. Andre ganger er det hensiktsmessig å ha et par timer med hver av partene separat i tillegg til fellestimer. Dette avgjøres alltid i samarbeid med klientene.