Psykologisk rådgivning

Ofte har de som henvender seg til oss ikke noen psykisk lidelse. De kan likevel ha behov for å sortere tanker og diskutere mulige veivalg og utfordringer sammen med en profesjonell samtalepartner. Psykologene har en god og kvalitetssikret bakgrunn også for dette.