Tea Agerup

Cand.psychol. spesialist i klinisk voksenpsykologi. Dr. philos.

Sertifisert EMDR terapeut 

E-post: post@psykologsenter.no
Att: Tea Agerup  
Hovedfokus:Individualterapi, traumebehandling og egenutvikling
Erfaring:Erfaring med poliklinisk behandling av  voksne samt arbeid ved sengepost og rehabilitering av voksne. Poliklinisk behandling av barn og ungdom og pedagogisk psykologisk tjeneste. Mer enn 10 års erfaring EMDR behandling av voksne og barn. Undervisning og forskning ved NTNU