Tor Hogstad

Cand. psychol. Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Sertifisert EMDR terapeut. Videreutdanning innen sensorimotorisk psykoterapi og narrativ eksponeringsterapi

Telefon:
E-post: post@psykologsenter.no
Att: Tor Hogstad
Hovedfokus:Individualterapi, traumebehandling, livskriser, stressmestring og egenutviking.
Erfaring:Klinisk erfaring fra psykiatriske poliklinikker. Undervisning og veiledning kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Senter for krisepsykologi.