Tor Hogstad

Cand. psychol. Spesialist i klinisk voksenpsykologi

Sertifisert EMDR terapeut. Videreutdanning innen Sensorimotorisk psykoterapi og Narrativ eksponeringsterapi

E-post: post@psykologsenter.no

Att: Tor Hogstad

Hovedfokus: Individualterapi, traumebehandling, livskriser, stressmestring og egenutviking.

Erfaring: Klinisk erfaring fra psykiatriske poliklinikker. Undervisning og veiledning kommunalt og i spesialisthelsetjenesten. Senter for krisepsykologi.