Trude Reinfjell

Cand.psychol. spesialist barne- og ungdomspsykologi. Dr. philos.
Førsteamanuensis ved Psykologisk Institutt

E-post: post@psykologsenter.no
Att: Trude Reinfjell
Hovedfokus:Individualterapi, parterapi, egenutvikling. Sorg, livskriser, traumer.
Erfaring:Erfaring fra poliklinisk behandling av voksne, barn og ungdom innenfor det offentlige og Kreftforeningen. Forskning og undervisning.