Utvikling/Endring/Personlig vekst

De aller fleste vil i løpet av livet oppleve at det er sider ved en selv som en ikke er helt fornøyd med. At en skulle ønske en kunne taklet hendelser annerledes, eller følt seg mer komfortabel i situasjoner. Det være seg i personlige eller mer profesjonelle sammenhenger. Total forvandling er vanskelig, men alle har potensiale for endring og personlig vekst. Å jobbe med personlig utvikling sammen med en psykolog kan være både utfordrende, spennende og givende.