Velkommen til Trondheim Psykologsenter

Psykoterapi og psykologisk rådgivning

Bestill time Kontakt oss

Hvorfor gå til psykolog?

Trenger du noen å prate med?

Trondheim Psykologsenter er Trondheims eldste psykologsenter og består av erfarne psykologer, psykoterapeuter og psykologspesialister.

Vi har åpent man-fredag fra 08-22 i Kjøpmannsgata 40. Vi har også flere psykoterapeuter som jobber med ulike former for pasientrettet terapi. EMDR-terapeuter og familieterapeut.  Vi tilbyr gruppeterapi og terapi for ledere i ulike stillinger både i grupper og individuelt. 

Du bestiller time online her på nettsiden.
Timesprisen for individualterapi er 1300kr fra 01.01.24, øvrige priser står oppført på bestillingen. 

Vi baserer oss på velprøvde psykologiske metoder, og knytter oss samtidig opp mot løpende psykologisk forskning. 

Vel møtt hos oss 

Bestill time
Anders Mostad Bestill timeAnders Mostad

Cand.psychol.
Psykologspesialist.

Spesialist klinisk voksenpsykologi og klinisk psykologisk habilitering

Tilbyr Individualterapi, psykiatri, rusproblematikk, smertepsykologi,skolepsykologi, kriminalomsorg, selvutvikling og håndtering av livskriser.

Erfaring fra psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten for voksne, både poliklinikk og døgn.
Psykiatri og rus hos ungdom og voksne. Psykiatri og/eller rus hos straffedømte, skolepsykologi(PPT) Psykologisk habilitering hos de med syns- og eller hørselsvansker. . Sakkyndige utredninger knyttet til barnevern.

 

Psykolog med pasient Bestill time

 

Hilde Tømmerdal

Cand. psychol.
Psykologspesialist.

Psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi. Fordypning i rus og avhengighetslidelser. 

Tilbyr psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og mindfulness.
-EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) og -TFT (tankefeltterapi). 

 

Psykolog med pasient Bestill time

 

Rui Manuel Aas Correia

Cand. psychol.

Psykolog

 

 

To år videreutdanning i kognitiv terapi. 

 

Erfaring fra voksenpsykiatri, akuttpsykiatri, rusbehandling. Startet som psykolog i 2013.

 

Erfaring med tema som blant annet angst, depresjon, utbrenthet, relasjonsvansker. Jobber også med  problematikk knyttet til redusert selvfølelse og vansker med selvhevdelse. Tar også gjerne imot klienter med rus og avhengighetsvansker.

 

Tilbyr følgende tjenester: Individualterapi og parterapi, Gjennomfører også utredninger for psykiske lidelser inkludert ADHD.
For å bestille utredning velger du alternativet individualterapi  under "tjenester"

 

Tar imot klienter onsdag ettermiddag/kveld samt torsdager på dagtid.

 

 

.

 

 

 

Psykolog med pasient Bestill time


Thea JORDAN

Cand. psychol.
Psykolog

Utdanning innen klinisk hypnose. Kurs i avansert smertehåndtering.  Kursansvarlig og underviser ved Hypnoseakademiet.

Erfaring fra allmennpoliklinikk i spesialisthelsetjenesten for barn og ungdom, samt voksne.
Utredning og behandling av en rekke ulike lidelser.
Rehabilitering av langvarige
smertetilstander, deriblant ME.

Eksempler på tematikk Thea har god erfaring med er blant annet traumer, relasjonelle
utfordringer, ADHD, autisme, angst, depresjon, smerte- og stresshåndtering, selvfølelse,
egenomsorg, pårørende, ME, avhengighet, utbrenthet, livskriser, sorg, identitet og
skolevegring.


undefined Bestill time


NINA BRÅ 

Coach og mental trener, 

 

Bred erfaring med 

Endringsledelse, Lederutvikling
Lederveiledning, HR-rådgivning
Prosjektledelse.

Tilbyr timer individuelt.Tilby også gruppetarapi over 8 uker for unge vokse, ledere og eller høypresterende team.

 

Les mer på siden

prestasjonspsykologi og lederutvikling

Psykolog med pasient Bestill time


Linn-Renate Pettersen 

Terapeut

Mastergrad i psykologi. EMDR terapeut og Metakognitiv terapeut.

 

Videreutdanning::
EMDR terapeut samt  videreutdanning innen barn og ungdom, med komplekse traumer og IFS-Internal family system og EMDR.

Metakognitiv terapi. Samt langvarig smerte, autismespekter forstyrrelser, pedagogisk psykologi, psykisk helsearbeid og motiverende intervju.
Samt emosjonsfokusert terapi.

Erfaring:
Linn har lang og bred erfaring fra arbeid innen psykisk helse.

Jobber til daglig ved
Mestringsteam, en ambulant psykisk helsetjeneste i Trondheim kommune. Med behandling og oppfølging av personer med langvarige og sammensatte psykiske helseutfordringer.
Hun holder kurs i mestring av bekymring for et lavterskeltilbud i Trondheim kommune. Tidligere flere års erfaring med arbeid med familier på familiesenter (Bufetat).

Stort engasjement for psykisk helse, emosjonsfokusert og helhetlig fokus. Traumer/ alle vonde hendelser som ikke slipper taket i din hverdag, hverdagsmestring, egenutvikling, selvfølelse og relasjonelle utfordringer. Og livskvalitet ved livets opp og nedturer.

Linn tar i mot alle typer henvendelser og benytter primært EMDR terapi, metakognitiv
coaching og psykologisk rådgivning i sin tilnærming. 

 

Tar imot klienter til individual og parterapi.

Psykolog med pasient Bestill time


John-TORE eID

  Psykoterapeut og gestaltterapeut MNGF. Master i rådgivning.

     Skriver nå doktorgrad om terapi- og hjelperelasjonen.

 

Tar imot klienter til individual og parterapi.

 

 

Karl nydal Bestill time


Karl Nydal

Familieterapeut som tar imot familier og par på tirsdags ettermiddager.

Bred erfaring med parterapi -og familieterapi.

undefined Bestill time


Kalsoom Hussain

Cand.psychol.
 Psykolog med videreutdanning i Kognitiv Terapi.
Snakker 4 språk: Norsk, Engelsk, Urdu og Punjabi.
Tar imot klienter til videokonsultasjoner.

 
Tar i mot klienter til individualterapi, parterapi, barn og familier.

Erfaring innen individuell behandling av voksne i poliklinikk, døgnbehandling,  barne-og ungdomspsykiatri, Rus og Avhengighetsproblematikk. 

Fokus på depresjon, angstlidelder, selvbildeproblematikk,selvutvikling, avhengighetsproblematikk og relasjonelle vansker. Benytter kognitiv terapi og metakognitiv terapi.

 

Psykolog med pasient Bestill time

 

Helene Unger

Psykologstudent
(Ferdig sommeren 2024)

 

Er nå i hovedpraksis ved barne og familietjenesten.

 

Erfaring med rusbehandling og studentpoliklinikken. Jobber gjerne terapeutisk med studenter. 

 

Tar i mot klienter til individual terapi, parterapi samt barn og familier. 

 

 

 

.

 

 

 

Psykolog med pasient Bestill time


Vegard Eide DALL

Kognitiv terapeut spesialergoterapeut og
EMDR-terapeut. 

Sertifisert kursholder i STEPPS og EMDR-terapeut. 

Psykolog med pasient Bestill time

 

Erik chris THoresen

Cand psychol. 


Psykolog utdannet v/NTNU, med bakgrunn fra allmennpsykiatrisk poliklinikk, akuttpsykiatri og sikkerhetspsykiatri.


Jobber til daglig ved Regional Sikkerhetsavdeling Brøset

Behov for en samtalepartner?

Føl deg trygg med våre erfarne medarbeidere.

Finn din behandler hos oss