Næringsliv

Rådgivning for næringsliv

Kontakt oss

En god insvestering

Hvordan kan vi bistå din bedrift?

Vi kan tilby individuell rådgivning i forhold til hvordan den enkelte utformer og mestrer rollen sin som medarbeider og / eller leder. Vi bistår også når det gjelder vanskelige samtaler ved bedriften.

Timebestilling

Lederopplæring og tilpassede kurs

Senteret tilbyr avtaler med bedrifter om prioritert tilgang til psykologassistanse for de ansatte. Bedriftene betaler ingenting ved avtaleinngåelse, bare ved bruk av tjenesten. Det kan være en god investering for bedriften å betale en prosentvis andel av et forhåndsavtalt antall timer hos psykolog for ansatte som har behov for det. I forbindelse med opplevde kriser / ulykker kan det være av stor betydning å få tilgang på adekvat hjelp så raskt som mulig.

Vi kan også tilby spesialtilpassede kurs for den enkelte bedrift. Det vil si at vi i samarbeid med bedriften utformer kurs som dekker de behov som måtte være til stede.

Kurs og konsultasjoner relatert til virksomhetsutvikling, ledelse og arbeidsmiljø

Trondheim psykologsenter kan i tillegg til tradisjonelle psykologtjenester også tilby konsultasjoner, kurs og/eller seminarer på virksomhetsnivå. Dette kan være relevant for bedrifter som har utfordringer med interne konflikter, dårlig psykososialt arbeidsmiljø og/eller høyt sykefravær. Vi kan lgså være behjelpelig med med å bidra til å utvikle virksomheten gjennom kartlegginger av ansattes arbeidsforhold, bidra til å utvikle tiltak og gjennomføring samt sluttevaluering av endringsprosjekter. Ta gjerne kontakt med oss for ytterlige informasjon om hva vi kan tilby din virksomhet  for å fremme trivsel og produktivitet. 

Er deTte noe for din virksomhet?

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Kontakt oss