Prestasjonspsykologi og Ledelsesutvikling

Hvordan kan mental trening gi bedre psykisk og fysisk helse samt bidra til å oppnå ambisiøse mål ?


Mental trening og fokus på balanse spiller en avgjørende rolle i å oppnå store mål og realisere ens fulle potensiale. Disse aspektene av selvutvikling gir ikke bare en betydelig positiv innvirkning på individets mentale helse, men de kan også være nøkkelen til suksess i ulike livsområder.

En av de mest verdifulle effektene av mental trening er dens innvirkning på motivasjon og utholdenhet. Når man utvikler en sterk mental holdning og evnen til å fokusere på målet, blir man bedre rustet til å håndtere utfordringer og motgang. Dette gjør det lettere å opprettholde engasjementet over tid, selv når veien til suksess er krevende. Mental trening gir en solid plattform for å takle utfordringer med optimisme og utholdenhet.

 

Balansen mellom arbeid, hvile og rekreasjon er også avgjørende for å oppnå store mål. En velbalansert tilnærming til livet bidrar til å bevare energi, redusere stressnivået og forbedre den generelle livskvaliteten. Mental trening lærer en å sette pris på øyeblikket, være tilstede i nuet og opprettholde en sunn balanse mellom ambisjoner og personlig velvære. Dette skaper et mer bærekraftig fundament for langsiktig suksess.

 

Videre gir fokus på mental trening også økt kreativitet og problemløsningskompetanse. Når man lærer å styrke sin mentale utholdenhet, blir man bedre i stand til å håndtere komplekse utfordringer og finne innovative løsninger. Dette er særlig verdifullt når man står overfor store mål, da det ofte krever kreativitet og evnen til å tenke utenfor boksen.

 

I tillegg bidrar mental trening til å forbedre følelsesmessig intelligens, som er avgjørende for effektivt samspill med andre. Evnen til å forstå og håndtere egne følelser, samt å gjenkjenne andres, skaper et positivt samarbeidsmiljø. Dette er spesielt viktig når man jobber mot store mål som involverer samarbeid og teamarbeid.

 

Samlet sett er mental trening og fokus på balanse hjørnesteiner for å oppnå store mål og realisere ens fulle potensiale. Ved å investere tid og innsats i å styrke den mentale holdningen, bygger man et solid fundament for suksess, samtidig som man ivaretar sin fysiske og mentale helse på veien mot å oppnå ambisiøse mål.

Nina BRÅ 

Prestasjons- og ledelsespsykologi.
Tar i mot klienter for coaching i mental trening. 

Arbeidserfaring fra:
Forsvaret: Ledelse, HR, administrasjon, FN tjeneste i Libanon 1996/1997 og NATO i Bosnia 1997/1998.
NATO operasjon Libya 2011.

Har regelmessige foredrag og coaching for luftkrigskolen

Unge voksne fra 16-25år
Du får coaching på tema der du har behov for  innsikt i dine mangelbehov og vekstbehov.

Vi lærer om trygghet, tilhørighet, kjærlighet for økt fysisk og psykisk velvære. Samt å finne balanse for at du skal prestere optimalt ut fra ditt potensialet og dine mål.

Ledertrening og teamtrening.
Ledelse for å utvikle høyprestasjonskultur.

Lederutvikling gjennom oppmerksomhetstrening, praktisere stillhet og gi rom for dialog for å utvikle tillit, åpenhet og trygghet. Dette utvikler selvtillit og god selvfølelse for å etablere og utvikle balanse i egen utvikling og realisere egne mål.

Teamtrening
Team og ledertrening i gruppe.
Coaching for å utvikle høypresterende team der vi benytter oppmerksomhetstrening, praktiserer stillhet og gir rom for dialog. For å etablere sterk og tydelig ledelse med tillit, åpenhet og trygghet for å utvikle selvtillit og god selvfølelse for å oppnå ønskede mål.
Vi etablerer balanse i fremragende team for høyprestasjonskultur.
Pris på forespørsel.

Trondheim Psykologsenter 

Dersom du lurer på om dette kan være noe for deg og ditt team kan du ta kontakt med oss så kan vi sammen finne en tilnærming som passer deg og deres behov.

"Mental trening var det jeg trengte for å finne veien fram mot mine mål"

"Teambuilding og erfaringsutvekslinger med andre ledere har vært utrolig nyttig for å finne styrke i vanskelige avgjørelser. Jeg har fått innsikt i hvilke mennesketyper og kollegaer som bidrar en god og støttende arbeidskultur"