Hvem er vi?

Trondheim Psykologsenter

Bestill time Våre behandlere

Hos oss er du i trygge hender

En trygg samtalepartner

Trondheim Psykologsenter er et senter bestående av erfarne behandlere innen individual, par og familieterapi. Vi har  psykologspesialister, psykologer, familieterapeut og lege. Vi baserer oss på velprøvde psykologiske metoder, og knytter oss samtidig opp mot løpende psykologisk forskning.Vi tilbyr utredning , individual og parterapi, samt familieterapi. 

Senteret tilbyr psykoterapi og psykologisk rådgivning for enkeltindivider og par. Det er et sted for refleksjon og rådgivning i de valg og endringer mennesker stadig står oppe i. Det gjelder for eksempel oppbrudd eller oppstart i et partnerforhold, skifte av jobb, overgang til pensjonisttilværelse, fødsler, sykdom eller ulykker hos en selv eller ens nærmeste. Kort sagt «vanlige livshendelser», hvor ens valg av løsning kan virke varig hemmende eller åpne opp nye muligheter. Senteret er også et sted for å undersøke egne kilder til styrke og vekst eller jobbe med sider av seg selv som en er mindre fortrolig med.

Erfarne psykologer
til disposisjon

Alle psykologene har naturligvis mye erfaring med terapi i forhold til ulike typer angst, depresjon, tvangslidelse og andre uttrykk for problemer. Vi er fortrolig med arbeid i forhold til utbrenthet, kriser, konflikter og traumatiske hendelser. Et par av psykologene har tilleggsutdannelse i traumebehandling og enkelte benytter EMDR i sin behandling. Noen av våre psykologer har ekstra god kompetanse på utredning og terapi i forhold til barn og ungdom.

Vi legger opp til varierte tjenester for institusjoner og næringsliv i form av direkte rådgivning, undervisning, organisasjonsspørsmål og helse på arbeidsplassen.

Har du behov for en å prate med?

Veien starter hos Trondheim Psykologsenter.

Kontakt oss