Neurofeedback

Neurofeedback trening på Trondheim Psykologsenter med psykologspesialist Tea Agerup

Hvorfor trene Neurofeedback?

Når en står litt fast i problemene og ikke synes noen kan hjelpe videre kan neurofeedback være det som skal til i tillegg til terapi og justeringer i livsstilen.

Neurofeedback er en måte å trene hjernen på slik at den arbeider mer fritt, blir mer stødig og følelser reguleres bedre av seg selv.

I utgangspunktet styrer hjernen selv all sin aktivitet for å få hele systemet til å virke. Kropp og hjerne jobber sammen fra man blir skapt til at hjertet ikke slår lenger. Noen ganger er denne selvregulering ikke harmonisk i visse områder. Det kan være mange årsaker til at det har blitt sånn, og veldig forskjellig for hver person.

Gjennom Neurofeedback øker selvregulering som er en nødvendig del av en god hjernefunksjon. Dette innebærer at en trener visse hjernebølger til å bli mer aktive eller mindre aktive enn de er av seg selv. Feedbacken lærer hjernen å fungere mer adekvat og etter hvert når man har trent vil en merke at det er lettere å takle vanskelige situasjoner.

Neurofeedback fremmer hjernens fleksibilitet og "yteevne". Treningen kan bedre fokusering, oppmerksomhet, hukommelse, impulskontroll, timing, kreativitet og følelses regulering av sinne, sorg, frykt, nedtrykthet og hjelper effektivt for blant annet depresjon og traumer.

HVEM KAN HA NYTTE AV NEUROFEEDBACK?

Neurofeedback er ikke diagnosebasert. Man jobber utenom systemene og heller i forhold til plagene eller begrensingene den enkelte opplever. Likevel kan den enkelte ha diagnoser og definerte lidelser. Noen tar medisiner ordinert av lege, og det begrenser ikke treningen. Det som hovedsakelig trenes er stress regulering eller kognitive funksjoner som fokusering.

Likevel kan vi snakke om diagnoser for å bruke det vante språk om de som kan ha nytte av neurofeedback: Personer med utfordringer som følge av ADHD/ADD, autisme, angst, depresjon, konsentrasjonsvansker, depresjon, søvnforstyrrelser, post traumatisk stress og diverse sammensatte psykiske lidelser.

Peak performance: Neurofeedback-trening kan være nyttig for sportsutøvere og studenter som bruker hjernetrening til å bli mer fokusert og målrettet med bedre timing og bedre måloppnåelse. Også for egenutvikling om å bedre hukommelsen og fokusering, få frem kreativitet og relasjonsforståelse, kan oppnås.

Hvordan fungerer det?

Jeg har et neurofeedback system som heter Nexus-4. Det består av sensorer man fester til personen. En i hver øreflipp som kontroll og en sensor til hodet som måler EEG (hjernebølger) i det angitte området. Disse sensorene er forbundet til en forsterker som har bluetooth kobling til et neurofeedback program. Dette program gir feedback enten visuelt eller auditivt når hjernebølgen er på den ønskede frekvens. Dermed trener man hjernen opp til å endre frekvensen med vilje til å fungere mere adekvat. Gradvis etter flere treninger (ca 10) begynner man å kunne fokusere bedre eller bedre regulere ned stress og følelser.

Dette er en veldig enkel forklaring i første omgang. Neurofeedback er en non-invasiv trening. Det vil si EEG blir målt uten på kroppen og hjernen blir trent til å regulere seg selv når den vurderer at det er nødvendig. Hvis du tar medisiner for tilstanden eller andre tilstander har det ikke betydning for treningen. Det går fint å trene ofte eller sjeldent.

Det som har raskest effekt er hvis man trener ofte og så lenge som mulig ca 30 min, hvis det er mulig. Noen opplever at det er anstrengende å trene mere enn få minutt i starten, da tar vi hensyn til det. Mange opplever effekt etter 3-4 ganger, de fleste har effekt etter 3-4 uansett om de merker det bevisst. Vi lager et skjema over hva den enkelte ønsker av endringer i første omgang og vurderer underveis om det er forbedringer. Det anbefales minst 10 treninger for å få god effekt. Derfra er det individuelt om det er ønskelig å fortsette.

Jeg ønsker alle velkommen til å ta kontakt med meg om neurofeedback, Tea Agerup, psykologspesialist ved Trondheim Psykologsenter.

0
Feed